CHS TAMELIANS

 

JCH CH   Assam Sunrise Tamelians                  CH  Amethyst amulet tamelians                 

                                                                 

 

"CHS TAMELIANS" -Chovu plemena Flat Coated Retriever sme sa začali venovať s našou prvou sučkou tohoto plemena - Aishou Mysterious Falco. Aishinka k nám prišla v roku 2008. 

26. apríla 2012 nám bolo doručené potvrdenie o chránení názvu chovateľskej stanice. V registri SKJ a v medzinárodnom registri FCI máme chránený názov TAMELIANS.